FORSIDENFREMFORSIDEN
Det grønne køretøj er en palle-løfter på hjul.
Den løfter en palle op så den kan køres væk med varer på.
Mere end 100 kg. (19.500 STK) kaffekrus her.

FORSIDENFREMFORSIDEN